โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture (RMUTL 1stISHPMNB 2017)   | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture (RMUTL 1stISHPMNB 2017)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์นาโน

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture (RMUTL 1stISHPMNB 2017)  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา