โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่3/2560 | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่3/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 มีนาคม 2560 - 21 มีนาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560 ณ มทร.ล้านนา 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา