โลโก้เว็บไซต์ Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Website: http://researchexpo.nrct.go.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา