โลโก้เว็บไซต์ ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2560 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 กันยายน 2560 - 24 กันยายน 2560

ประกาศสำหรับประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 ครับ 
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประเมินในรอบที่ 1 เรายังเปิดระบบให้ประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โดยรอบ 2 เริ่มประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง วันทีี่ 24 กันยายน 2560 นี้นะครับ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา