โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10  | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา