โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองราชมงคลล้านนา 2561 | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองราชมงคลล้านนา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 เมษายน 2561 - 19 เมษายน 2561

สถานที่ : ลานอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา