โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

“การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5”
THE 5th CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS
: CRCI-2018

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
*** ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
และในวันงาน ขอเชิญชวนเที่ยวชมผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่ร่วมกับ ผู้ประกอบการ มากกว่า 200 ราย

สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา โทร. 053-266518 ต่อ 1006

DOWLOAD กำหนดการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา