โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมใส่บาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมใส่บาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ธันวาคม 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 ธันวาคม 2561 - 27 ธันวาคม 2561

สถานที่ : ลานบัว มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการใส่บาตรปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

ณ ลานบัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

08.00 น.  ทุกคนพร้อมกันบริเวณลานบัว

              พระสงฆ์ – สามณร 14 รูป รับถวายจังหัน

08.30 น. - ไหว้พระ รับศีล

              - กล่าวคำถวายข้าวสารอาหารแห้ง

              - พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรเนืองในวันปีใหม่

              - พระสงฆ์ – สามเณรรับบิณฑบาต

09.00 น. เสร็จพิธี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา