โลโก้เว็บไซต์ วันสถาปนาครบ 14 ปี มทร.ล้านนา | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันสถาปนาครบ 14 ปี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 14 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

https://www.rmutl.ac.th/news/กำหนดการ 18 มกราคม 2562
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา