โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย กองกลาง มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อติวเข้มระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องของระเบียบงานสารบรรณ ส...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา