โลโก้เว็บไซต์ MOU กรุงไทย | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MOU กรุงไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดย กองกลาง มทร.ล้านนามทร.ล้านนากับธนาคารกรุงไทย ทำMOUร่วมกัน เพื่อให้สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของ มทร ล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่
วันที่ 8 ก.พ. 65 มทร.ล้านนากับธนาคารกรุงไทย ทำMOUร่วมกัน เพื่อให้สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของ มทร ล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา