โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ธันวาคม 2563 โดย สลิลทิพย์ วงค์แปง จำนวนผู้เข้าชม 540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0018.3/37341 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม " 5 ธันวามหาราช" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าแบบบูรณาการ ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียด ไฟล์แนบ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/12/20201202153841_39794.pdf

ระเบียบการแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในว้นพระราชพิธีและรัฐพิธี ื ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ  สำนักบริหารกลาง  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (soc.go.th)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา