โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-26 | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-05-26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

                      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น                       บัดนี้ ครบกำหนดการประกาศรับสมัคร กองกลาง จึงขอจัดทำ ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา