โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ | กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2565 โดย สลิลทิพย์ วงค์แปง จำนวนผู้เข้าชม 1200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น

                      บัดนี้ ครบกำหนดการประกาศรับสมัคร กองกลาง จึงขอจัดทำ ดังเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา